MBM Heavy Duty Shredder 6550X

TA:18196
Price:USD 500.00
MBM Heavy Duty Shredder Model 6550X.